Archive: 22.2.2023

kuvaus toimenpiteistä valtakirjan tekeisen jälkeen

Mitä edunvalvontavaltuutuksen jälkeen?

Mitä sitten tehdään kun edunvalvontavaltakirja on allekirjoitettu. Tässä tärkeimmät asiat:

  1. Säilytä alkuperäinen edunvalvontavaltakirja varmassa tallessa. Sitä tarvitaan kun valtuutuksen vahvistamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta (DVV). Valtakirja on oltava aina mukana alkuperäsenä kappaleena. Ellei sitä ole, ei ole valtuutustakaan. Alkuperäisen voi antaa vaikka valtuutetun haltuun, niin tiedetään missä se on kun sitä tarvitaan.
  2. Pidä tallessa myös valokopio valtakirjasta, ja tieto siitä missä alkuperäistä kappaletta säilytetään.
  3. Valtuutus tulee voimaan vasta sitten, kun se on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa. Eennen hakemista on pyydettävä lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta, mikä myös liitetään hakemukseen
  4. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, jos lähiomaiset (puoliso, lapset) antavat suostumuksensa hakulomakeessa ennen sen lähettämistä. Tällöin viranomaisen ei tarvitse sitä pyytää erikseen ja päätöksenteko nopeutuu.
  5. Edunvalvontavaltuutetuksi määrätty tekee luettelon päämiehen varoista ja veloista saatuaan määräyksen ja antaa sen tiedoksi DVV:lle
  6. Edunvalvontavaltuutettu pitää kirjaa päämiehen omaisuuden hoidosta ja tekee tarvittaessa ja DVV:n ohjeiden mukaisesti toiminnastaan tilin joko vuosittain taikka alussa ja määräyksen päättyessä.
  7. Edunvalvontavaltuutetulla on oikeus myös kohtuulliseen palkkioon tehtävästään. Tästä voi olla määräyksiä myös valtakirjassa.