Edunvalvontavaltakirja

Kaksi naista lenkkeilee vihreän pellon edessä. Miten varautua vakavaan sairastumiseen? Säilytä itsemääräämisoikeutesi, tee edunvalvontavaltuutus.
Pahan päivän varalle on hyvä varautua iästä tai kunnosta riippumatta.

Edunvalvontavaltakirja on arvopaperi joka varmistaa asioiden sujumisen kun et enää itse kykene niitä syystä tai toisesta hoitamaan ja haluat itse määrätä kenen haluat hoitavan taloudellisia ja muita asioitasi.

Katso lisää Omissa käsissä -sivusto

Mitä jos sairastuisit äkkiä tai joutuisit onnettomuuteen niin, että et voisi enää puhua tai liikkua lainkaan. Tai voimasi hiipuisivat sairauden tai muistin heikkenemisen myötä. Kenen haluaisit silloin hoitavan asioistasi?

Edunvalvontavaltuutuksella voit etukäteen määritellä henkilön, jonka valtuutat hoitamaan taloudellisia tai muita asioita mikäli et itse siihen enää kykene. Tämä pohdinta ja paperi on jokaisen hyvä tehdä etukäteen ennen kuin se on liian myöhäistä. Edunvalvontavaltakirjaa säätelevät tarkat muotomääräykset ja sen oikeusvaikutukset ja määräysten sisällöt pitää punnita tarkkaan ja jokaisen kohdalla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Varsinaisen valtuutetun isäksi on hyvä ottaa mukaan varavaltuutettu tai toissijainen valtuutettu mahdollisten esteiden tai esteellisyyden vuoksi. Valtakirjassa voit myös antaa tarkempia määräyksiä omaisuutesi hoidosta eikä edunvalvontavaltuutettu tarvitse kaikkiin oikeustoimiin lupaa holhousviranomaiselta. Edunvalvontavaltakirja on kahden samaan aikaan saapuvilla olevan esteettömän henkilön oikeaksi todistettava.

Edunvalvontavaltakirja saatetaan voimaan vasta siinä vaiheessa, kun valtuutuksen antajan on todettu tulleen siihen tilaan, ettei hän enää itse kykene hoitamaan asioitaan ja lääkäri on tämän todennut. Valtuutuksen voimaan saattamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta (DVV).

Edunvalvonta voi tulla vastaan myös lasten saadessa omaisuutta esim. lahjana tai perintönä. Edunvalvontalaki edellyttää myös monissa tapauksissa erilaisten lupien hakemista holhousviranomaiselta tiettyihin oikeustoimiin.

Edunvalvontavaltakirjan laatimisen ohessa kannattaa miettiä, onko tarvetta myös testamentin tekemiseen. Tiedätkö miten varallisuutesi jakautuu mahdollisessa perintötilanteessa? Onko sinulla tarvetta siirtää omaisuutta yhden sukupolven ylitse tai sulkea lasten aviopuolisoiden avio-oikeus perintösi ulkopuolelle? Miten avio-oikeus tai mahdollinen avoliitto vaikuttaa jäämistöön ja verotukseen.

Edunvalvontavaltakirjan ja testamentin osalta on siis paljon kysymyksiä, jotka pitää pohtia ja selvittää, jotta omat tavoitteet ja suunnitelmat toteutuisivat eri tilanteissa. Näitten kysymysten pohdinnassa ja toteutuksessa haluan olla apunasi.