Category: Artikkelit

kuvaus toimenpiteistä valtakirjan tekeisen jälkeen

Mitä edunvalvontavaltuutuksen jälkeen?

Mitä sitten tehdään kun edunvalvontavaltakirja on allekirjoitettu. Tässä tärkeimmät asiat:

  1. Säilytä alkuperäinen edunvalvontavaltakirja varmassa tallessa. Sitä tarvitaan kun valtuutuksen vahvistamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta (DVV). Valtakirja on oltava aina mukana alkuperäsenä kappaleena. Ellei sitä ole, ei ole valtuutustakaan. Alkuperäisen voi antaa vaikka valtuutetun haltuun, niin tiedetään missä se on kun sitä tarvitaan.
  2. Pidä tallessa myös valokopio valtakirjasta, ja tieto siitä missä alkuperäistä kappaletta säilytetään.
  3. Valtuutus tulee voimaan vasta sitten, kun se on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa. Eennen hakemista on pyydettävä lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta, mikä myös liitetään hakemukseen
  4. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, jos lähiomaiset (puoliso, lapset) antavat suostumuksensa hakulomakeessa ennen sen lähettämistä. Tällöin viranomaisen ei tarvitse sitä pyytää erikseen ja päätöksenteko nopeutuu.
  5. Edunvalvontavaltuutetuksi määrätty tekee luettelon päämiehen varoista ja veloista saatuaan määräyksen ja antaa sen tiedoksi DVV:lle
  6. Edunvalvontavaltuutettu pitää kirjaa päämiehen omaisuuden hoidosta ja tekee tarvittaessa ja DVV:n ohjeiden mukaisesti toiminnastaan tilin joko vuosittain taikka alussa ja määräyksen päättyessä.
  7. Edunvalvontavaltuutetulla on oikeus myös kohtuulliseen palkkioon tehtävästään. Tästä voi olla määräyksiä myös valtakirjassa.

Haluaisitko, että läheisesi voisi päättää perheesi arkeen liittyvistä asioista, jos sinulle kävisi jotain?

Toimintakyvyttömyyden hetkellä myös puolisosi puolesta asiointiin tarvitaan aina edunvalvontavaltuutus. Sen avulla voit yksilöidä toiveitasi mm. taloudenhoitoon ja varallisuudenhallintaan liittyen. Näin puolisosi voi ottaa ohjat käsiinsä ja perheesi voi jatkaa hyvää arkea, jos sinulle tapahtuisi jotain.

Tänään on hyvä päivä tehdä edunvalvontavaltuutus. Lue lisää ja katso toimintaohjeet www.omissakäsissä.fi #omissakäsissä

Mekin olemme mukana Omissa käsissä -kampanjassa lisätäksemme tietoisuutta edunvalvontavaltuutuksesta. Ota yhteytä niin laitamme asiasi kuntoon!

Mies sinisessä paidassa seinäkiipeilee kaltevalla seinällä. Elämä voi yllättää. Pidä asiat omissa käsissäsi hankalissakin tilanteissa.
Edunvalvontavaltakirja voi varmistaa asioiden sujumisen, kun elämä yllättää.

Perheen lakiasiat kuntoon vuodenvaihteessa?

Näin alkuvuodesta on hyvä pohtia, ovatko perheesi tai läheisesi juridiset asiat ajan tasalla. Olisko tarpeen varautua tulevaan tekemällä edunvalvontavaltakirja sen varalta, ettei itse pystyisikään hoitamaan asioitaan taikka varautua pahimpaan testamentin tekemisellä? Tai onko tulevaisuudessa näkyvillä muita asioita, joihin pitäisi varautua etkä oikein tiedä miten pitäisi toimia. Tammikuun 2022 ajan tarjoan tavanomaiset perheen juridiset asiakirjat ja neuvot -15% alennuksella normaalihinnoista. Alkuneuvottelu tilanteen kartoittamiseksi on aina maksuton. Ota yhteyttä!

Edunvalvontavaltakirja Nurmijärvi Shop Up Days aikana erikoishintaan 1.-15.9.2021

Onko edunvalvontavaltakirja turhuus vai tarpeellinen? Eräs kollega aloitti aikanaan pankissa keskustelun asiakkaan kanssa aina kysymyksellä: ”Onko sinulla jo edunvalvontavaltakirja ja testamentti kunnossa?”. Useimiten vastaus oli joko HÄH mikä? Yhtä usein vastattiin, että ei ole.

Mitä jos sairastutisit äkkiä tai joutuisit onnettomuuteen niin, että et voisi enää puhua tai liikkua lainkaan. Tai voimasi hiipuisivat sairauden tai muistin heikkenemisen myötä. Kenen haluaisit silloin hoitavan asioistasi?

Edunvalvontavaltuutuksella voit etukäteen määritellä henkilön, jonka valtuutat hoitamaan taloudellisia tai muita määräämiäsi asioita mikäli et itse siihen enää kykene. Tämä pohdinta ja paperi on jokaisen hyvä tehdä etukäteen ennen kuin se on liian myöhäistä. Edunvalvontavaltakirjaa säätelevät tarkat muotomääräykset ja sen oikeusvaikutukset ja määräysten sisällöt pitää punnita tarkaan ja jokaisen kohdalla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Todistamiseen tarvitaan kaksi esteetöntä henkilöä.

Edunvalvontavaltakirjan ohessa kannattaa miettiä, onko tarvetta myös testamentin tekemiseen. Tiedätkö miten varallisuutesi jakautuu mahdollisessa perintötilanteessa? Onko sinulla tarvetta siirtää omaisuutta yhden sukupolven ylitse tai sulkea lasten aviopuolisoiden avio-oikeus perintösi ulkopuolelle? Miten avio-oikeus tai mahdollinen avoliitto vaikuttaa jäämistöön ja verotukseen.

Edunvalvontavaltakirjan ja testamentin osalta on siis paljon kysymyksiä, jotka pitää pohtia ja selvittää, jotta omat tavoitteet ja suunnitelmat toteuisivat eri tilanteissa. Näitten kysymysten pohdinnassa ja toteutuksessa haluan olla apunasi.

Nurmijärven Shop Up Dayn aikana 1.9.-15.9.2021 tarjoan edunvalvontavaltuutuksen ja testamentin laatimisen 25% alennuksella. Ollaan yhteydessä!

Jäämistösuunnittelu

Jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka perheessä on hyvä miettiä ja järjestää kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä. Perinteinen suunnittelukeino on ollut testamentin laatiminen, mutta lopputulemaan vaikuttavat ratkaisevasti myös puolisoiden väliset aviovarallisuussuhteet ja velat, mahdollinen avioehto ja sen määräykset, henkivakuutukset ja niiden edunsaajamääräykset, annetut lahjat ja ennakkoperinnöt, perinnöstä luopumiset ja rintaperillisen lakiosasuoja. Myös verotus ja verojen minimoiminen käytettävissä olevin laillisin keinoin on tärkeä näkökulma suunnittelussa.

Tarvetta suunnitelmallisuuteen on erityisesti uusperheissä, yrittäjillä ja yli sukupolvien menevillä järjestelyillä. Jokaisen tulisi olla selvillä siitä mitä tapahtuu kun itse kuolee!

Perheen lakiasiat

Parisuhteen vakiinnuttua kuvaan astuu mukaan aina myös juridiikka. Tiedätkö miten puolisoiden varallisuusasiat järjestyvät avoliitossa verrattuna avioliittoon? Mikä merkitys on avioehdolla teidän tapauksessanne tai miten turvataan uusioperheessä varallisuuden pysyminen omassa suvussa? Miten henkivakuutuksilla ja niiden edunsaajamääräyksillä voidaan turvata puolisoa.

Parisuhteen päättymiseen liittyy myös runsaaasti kysymyksiä aina oikeus- prosessista omaisuuden ja velkojen jakoon tai lasten asemaan. Näitä kaikkia on hyvä pohtia yhdessä kokeneen juristin kanssa.