Kiinteistöasiat

Kauppakirja, määräala, kartta
Kiinteistön kauppakirja

”Olen toiminut julkisena kaupanvahvistajana yli 20 vuotta, toiminut käräjäoikeudessa kiinteistönotaarina ja kiinteistötuomarin sijaisena sekä perehtynyt yksityistieasioihin suuren tienhoitokunnan puheenjohtajana. Olen itse myös metsänomistaja, joten kiinteistöasiat ovat lähellä sydäntäni.”

Kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus (esimerkiksi kauppa tai lahja) vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajan toimialueena on koko maa.

Kun käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse, vaan voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä.

Maanmittauslaitoksen digitaalisessa kiinteistövaihdannan palvelussa tehtävissä luovutuksissa ei tarvita kaupanvahvistajaa.

Linkki Maanmittauslaitoksen ohjesivuille: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston määräys kaupanvahvistaksi on annettu 28.6.2011.

Kaupanvahvistuspalkkiona peritään 120 € jokaiselta luovutukselta, kopiokuluina 2 €/sivu sekä mahdolliset matkakustannukset. Kaupanvahvistusmaksun määrä perustuu asetukseen ja on luonteeltaan viranomaismaksu eikä siitä peritä arvonlisäveroa.

Palkkion maksutavat: Siirto-maksu Pivolla tai Nordea Siirto, Mobile Pay, Pay Pal, käteinen. Poikkeustapauksessa laskulla.

Kaupanvahvistustiedot luovutuskirjaan

Jukka Vainio, varatuomari, Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja. Tunnus 402713/102.

Kauppakirjat ja muut luovutuskirjat

Laadin kiinteistöjen, määräalojen ja määräosuuksien, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden luovutuskirjoja, lahjakirjoja ja jakosopimuksia sekä avustan tarvittaessa asianosaisia digitaalisten asuntokauppojen tai maanmittauslaitoksen kiinteistökauppajärjestelmän kautta tehtävissä kaupoissa.

Hallinnanjakosopimukset

Kahden tai useamman omistaessa kiinteistön määräosuuksin, he voivat sopia keskenään sen hallinnan jakamisesta maastossa määrätyiksi alueiksi kuten rakennuspaikoiksi ja yhteiseksi alueeksi. Hallinnanjakosopimus on asiakirja, jossa on huomioitava kiinteistön ja sille tulevien rakennusten pelisäännöt niin tarkasti, että myös tulevat omistajat voivat niitä noudattaa. Hallinnanjakosopimus kirjataan eli kiinnitetään kiinteistöön parhaalla etuoikeussijalla ja siitä tulee siten julkinen ja pysyvä ja osakkaat voivat käyttää omistusosuuksiaan mm. lainojensa vakuutena. Laadin hallinnanjakosopimukset ja hoidan tarvittavat kiinteistörekisterimerkinnät.

Muut kiinteistöasiat

Avustan myös maanmittaushakemuksissa ja toimituksissa sekä yksityistieasioissa sekä laadin tarvittavat hakemukset ja asiakirjat.