Perunkirjoitus ja perintöasiat

Suru, hautajaiset, läheinen, poismeno

Läheisen poismenoon liittyy raskaalla hetkellä monta tärkeää huolehdittavaa asiaa.

Kuolinpesän asioiden selvittäminen, perunkirjoitus, testamenttiasiat, ositus ja perinnönjako onnistuvat asiantuntijan kanssa parhaiten

Perunkirjoitus on toimitettava 3 kk kuluessa kuolintapauksesta ja sinne on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, testamentinsaajat ja muut osalliset sekä selvitettävä sukuselvitykset, vähennykset, varojen arvostukset ja muut pesän arvoon vaikuttavat asiat. Perukirja on paitsi veroilmoitus perintöverotusta varten, niin myös virallinen dokumentti pesän osakkaista ja pesään kuuluvista varoista ja se toimii pohjana pesän selvittämiselle sekä perinnönjaolle ja ositukselle. Kuolinpesän asioiden hoitaminen on laaja kokonaisuus, missä kokenut lakimies voi auttaa ja tukea läheisensä menettänyttä raskaiden asioiden hoitamisessa.

Toimin perunkirjoituksen uskottuna miehenä, hankin tarvittavat asiakirjat ja selvitykset, kutsun kuolinpesän osakkaat tilaisuuteen ja arvioin kuolinpesän omaisuuden kokemuksella ja ottaen huomioon verotuksen ja muuta asiaan vaikuttavat seikat sekä tarkistan, että verotus on oikein toimitettu. Tarvittaessa autan muutoksenhaussa verotukseen. Perukirjan osakasluettelo voidaan tarvittaessa vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa.

Perunkirjoituksen jälkeen usein toimitetaan ositus ja perinnönjako ja saatetaan voimaan testamentti ja tehdään muut mahdolliset pesän tilaan vaikuttavat toimet. Laadin kaikki tarvittavat jakoasiakirjat ja huomioin lain vaatimukset ja muotosäännökset todistajineen. Voin toimia tarvittaessa myös oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä tai -jakajana.