Kodin lakiasiat

Avio- ja avoliitto

Parisuhteen vakiinnuttua kuvaan astuu mukaan aina myös juridiikka. Tiedätkö miten puolisoiden varallisuusasiat järjestyvät avoliitossa verrattuna avioliittoon? Mikä merkitys on avioehdolla teidän tapauksessanne tai miten turvataan uusioperheessä varallisuuden pysyminen omassa suvussa? Miten henkivakuutuksilla ja niiden edunsaajamääräyksillä voidaan turvata puolisoa.

Parisuhteen päättymiseen liittyy myös runsaaasti kysymyksiä aina oikeus- prosessista omaisuuden ja velkojen jakoon tai lasten asemaan. Näitä kaikkia on hyvä pohtia yhdessä kokeneen juristin kanssa.

Jäämistösuunnittelu

Jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka perheessä on hyvä miettiä ja järjestää kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä. Perinteinen suunnittelukeino on ollut testamentin laatiminen, mutta lopputulemaan vaikuttavat ratkaisevasti myös puolisoiden väliset aviovarallisuussuhteet ja velat, mahdollinen avioehto ja sen määräykset, henkivakuutukset ja niiden edunsaajamääräykset, annetut lahjat ja ennakkoperinnöt, perinnöstä luopumiset ja rintaperillisen lakiosasuoja. Myös verotus ja verojen minimoiminen käytettävissä olevin laillisin keinoin on tärkeä näkökulma suunnittelussa.

Tarvetta suunnitelmallisuuteen on erityisesti uusperheissä, yrittäjillä ja yli sukupolvien menevillä järjestelyillä. Jokaisen tulisi olla selvillä siitä mitä tapahtuu kun itse kuolee!

Edunvalvonta

Edunvalvonta-asioihin törmätään useimiten kun alaikäiset lapset saavat sellaista omaisuutta, jota huoltajat ovat velvolliset hoitamaan lasten puolesta. Myös ikääntyminen voi tuoda edunvalvonnan tarpeen läheisille, joilla on omaisuutta mutta sairauden tai vanhuuden vuoksi eivät voi itse siitä määrätä. Näihin tilanteisiin kannattaa varautua myös etukäteen tekemällä edunvalvontavaltuutus ja määrätä itse henkilö, jonka haluaa hoitavan asioitaan kun ei enää itse jostain syystä kykene. Tämä koskee myös kaikkia terveitä ja hyväkuntoisia aikuisia. Sairaus tai onnettomuus voi äkkiä viedä toimintakyvyn ja asioiden hoitaminen vaikeutuu ilman selkeää varautumista.

Kuolinpesä ja perintöasiat

Läheisen kuolema on aina järkyttävä ja lopullinen tilanne ja se käynnistää myös raskaan juridisen prosessin. Surun kohtaamisen ja hautajaisten järjestelyn ohella on selviteltävä pankkiasioita, vakuutusasioita. laskuja, käyttöoikeuksia ja muita käytännön asioita sekä valmistauduttava kuolinpesän selvittelyyn, perunkirjoitukseen ja mahdolliseen ositukseen ja perinnönjakoon.

Perunkirjoitus on pidettävä 3 kk kuluessa kuolintapauksesta ja sinne on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, testamentinsaajat ja muut osalliset sekä selvittävä sukuselvitykset, vähennykset, varojen arvostukset ja muut pesän arvoon vaikuttavat asiat. Perukirja on paitsi veroilmoitus perintöverotusta varten, niin myös virallinen dokumentti pesän osakkaista ja pesään kuuluvista varoista ja se toimii pohjana pesän selvittämiselle ja perinnänjaolle ja ositukselle. Kuolinpesän asioiden hoitaminen on laaja kokonaisuus, missä kokenut lakimies voi auttaa ja tukea läheisensä menettänyttä raskaiden asioiden hoitamisessa.