Palveluhinnasto

Ennen toimeksiantoa on luonnollisesti keskusteltava millaista ratkaisua tavoitellaan, selvitettävä taustoja ja mitä juridisia seikkoja on otettava huomioon sekä sovittava miten asiassa edetään.”

Alkuneuvottelu on aina maksuton.

Tavanomaisilla asiakirjoilla kuten testamenteilla, avioehtosopimuksilla, edunvalvontavaltuutuksilla on perusmuotoisena kokonaishinta, joka käsittää alkuneuvottelun, parhaan vaihtoehdon selvittämisen, perustellun ehdotuksen sekä asiakirjan laatimisen ja todistamisen. Taulukossa on mainittu minimihinta, jota voidaan korottaa erityisen monimutkaisissa tai laajaa selvittelyä ja työmäärää vaativissa toimeksiannoissa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Kiinteistöjen kaupanvahvistusmaksut peritään asetuksen mukaisesti ja ne ovat luonteeltaan viranomaismaksuja, eikä niistä makseta arvonlisäveroa. Kaupanvahvistusmaksu on 120 € luovutukselta. Lisäksi peritään mahdolliset matkakulut, kopiokulut ja kiinteistörekisterinotteista perittävät lunastusmaksut.

Tavanomaisimpien toimeksiantojen hinnoittelu:

Edunvalvonta-asia, hakemukset150 €
Huoneenvuokrasopimuksen laatiminen200 €
Lainhuudon tai muun kirjaamisasian hakemus150 €
Kiinteistön, määräalan tai määräosan luovutusirja500 €
Asunto-osakkeen tai muun irtaimen luovutuskirja300 €
Kiinteistön hallinnanjakosopimus600 €
Avioehtosopimuksen laatiminen ja rekisteröinti200 €
Edunvalvontavaltakirja200 €
Sopimus avioeron tai avoeron varalta300 €
Ositus avio- tai avoerossa, vähintään500 €
Testamentin laatiminen, vähintään300 €
Perunkirjoitus pesän varojen ja työmäärän mukaan800 -2000 €
Testamentin tiedoksianto kirjallisesti per henkilö50 €
Perinnönjako ja ositus, pesän varojen ja työn mukaan1000 € – 2500 €
Veroasiat; ennakkotieto, lahjaveroilmoitus, oikaisu100 € – 400 €

Tehtäviin, joissa ei ole toimenpidekohtaista hinnoittelua, veloitus on 150 € tunnilta (sis ALV 24%). Lisäksi veloitetaan suorat kulut (postituskulut, kopiointi, todistukset ym) viranomaismaksut sekä matkakulut 0,50 €/km.