Koulutus ja tutkinnot

Helsingin Yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta

”Uskon elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Ammatillisesti on pysyttävä ajan tasalla ja katse tulevassa. Perinteistä juridiikkaakin voi tehdä myös digitaalisesti.”

Jyväskylän yliopisto

Lupalakimies

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011) edellyttää Oikeusministeriön yhteydessä toimivan Oikeudenkäyntiavustaja-lautakunnan myöntämää lupaa ja ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa, jotta oikeudessa voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -edustajana. Lupalakimies toimii oikeusavustajalautakunnan, Asianjajaliiton valvontalautakunnan ja oikeuskanslerin valvonnan alaisena.

Mainittu lupa on myönnetty 14.1.2021 Nro 21/19. Dnro H 2020/375.

Linkki oikeudenkäyntiavustajahakuun: https://asiointi.oikeus.fi/oikeudenkayntiavustajaluettelo

Kaupanvahvistaja

Kiinteistön kaupan kaupanvahvistajana toimiminen edellyttää maanmittauslaitoksen määräystä. Etelä-Suomen maanmittaustoimiston määräys kaupanvahvistaksi on annettu 28.6.2011. Tunnus 402713/102.

Excecutive Master of Business Administration (eMBA) 2018

Jyväskylän Yliopiston kauppakorkeakoulu, Avance -koulutusohjelma. Liiketoiminnan, johtamisen ja strategian opinnot ja tutkinto 100 opintopistettä.

Professional Finance 2006

Svenska Handelshögskolan Center for Financial Research, rahoitusteoria, sijoittaminen ja yritystalous Profin-H7 kurssitutkinto 96 oppituntia ajalla 4/2006-11/2006.

Varatuomari 1990

Hyvinkään käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu Helsingin hovioikeuden auskultantti, kanslianotaari, käräjätuomarin sijaisuuksia.

Oikeustieteen kandidaatti 1987

Helsingin yliopisto, ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto